ŠĶIROTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMI

SIA „ĶILUPE” darbības reģionā ir izveidoti vairāki šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Šajos laukumos atkritumu radītāji var nodot iepriekš sašķirotus dažāda veida atkritumus. Šādi laukumi labiekārtoti ar mērķi - pilnveidot atkritumu šķirošanas iespējas iedzīvotājiem, kā arī no atkritumu plūsmas atdalīt otrreiz pārstrādājamus atkritumus.


IEPAKOJUMA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA (JURIDISKĀM PERSONĀM UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM)

Klientiem (juridiskām personām, daudzdzīvokļu mājām), kuriem ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums, piedāvājam šķiroto atkritumu izvešanu ar standarta dažādu krāsu plastmasas konteineriem.


 STIKLA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA (FIZISKĀM PERSONĀM)

Klientiem (fiziskām personām), kurām ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums, piedāvājam šķiroto atkritumu izvešanu ar 240 litru konteineru, kurā drīkst ievietot stikla pudeles/burkas, saplacinātas PET dzērienu pudeles un metāla iepakojumu (metāla kārbiņas, vāciņi, bundžiņas utt.).


BIO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pakalpojums tiek piedāvāts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem un privātpersonām.

Bioloģiski noārdāmi atkritumi ir dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.